Nunavunmun tugaangayut nuutiqnikkut maligat

Talvanga angiqtauniatigut haffuma 2008 Iliniaqtuliqiyit Maliga, Havakviat havaliqtut havakhugit havaktauyukhat maligahat ikayuutikhat Maligamun. Ublumimun, Havakviat tadja havaktakhaqaqtut piliuqlutik maligahanik ilauyunik ilihaqtut naunaitkutainun, havaktunun naunaitkutiliqtuqniq, upalungaiyautinun uvalu uniudjutigilugit aihimavingmingni ilihaqtut uvalu ikayuutigiblugit pitquyauyut nuuhimayuq hapkunanga Nunatsiamin, atuqhugit Nuutiqnikkut Pitquyauyut. Taimaali Nuutiqnikkut Pitquyauyut atukaffuktut, ihuaqhaqtauyukhat tamaat malguk uniuni.Tadja, Kamisinaup Nunavunmut piqaqtut angigutinik piliuqnigagun nuutiqnikkut pitquyayunik ataani Maligap.

Tukhiqtugut imaa:

  • Tunilugu Minista Iliniaqtuliqiyiinun piyaaqnirmik Aalanguqtiginirmun Maliganun. 

Ikayuutit:

  • Amigaiyuumilugu maligat atuguminaqhilugit.