Ihumagiyainik Titiragiaqaqtunik Titiranuaq

Nunavunmiut! Aulatitiluta ilihairutkharnik hanaqidjutingnik taima nallaumaniaqtumik uqauhiptigun, pitquhiptigun upiriyaptingniklu!

Kiugiaqaqtutin uqauhiptigun ihumagiyanganik iniqtirlugitlu qaffiunik titiranuangit ihumagiyangnik.

Piyumayavut tamaita ihumaliurutihi tatqiqhiut nungutinagu Ubluirvia 14, 2018.

Quanaqqutit iniqtirangni kiutjutitilu!